top of page

Privacyverklaring

 

Creathlon is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Creathlon, Zonnehof 41, 3811 ND AMERSFOORT
T +31 33 3033102

Cynthia ten Kortenaar is contactpersoon voor AVG bij Creathlon. Zij is te bereiken via info@creathlon.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Creathlon verwerkt je persoonsgegevens wanneer je betrokken bent bij een van onze projecten of uitgaven of als je artikelen bij ons bestelt. In de regel zul je deze gegevens zelf aan ons verstrekken en daarmee ook toestemming verlenen voor de verwerking ervan.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn:

 • bedrijfsnaam

 • voor- en achternaam

 • NAW-gegevens

 • e-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of via de telefoon.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@creathlon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Creathlon verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw bestelling en/of betaling

 • Verzenden van onze (digitale) nieuwsbrief en/of informatiemateriaal

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Om je gedrag op de website te volgen en daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • Als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor het verstrekken van gegevens aan de belastingdienst.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Creathlon bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Heb je iets bij ons gekocht, dan zijn we wettelijk verplicht de gegevens 7 jaar te bewaren. Heb je je aangemeld voor onze regelmatige informatie of een account aangemaakt, dan bewaren we de gegevens tot wederopzegging. In alle andere gevallen schonen we de bestanden eens per twee jaar op.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Creathlon verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Creathlon gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De gegevens in cookies zijn geanonimiseerd en zijn niet herleidbaar tot een persoon.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt dit in principe zelf doen in het door jou aangemaakte account of je kunt contact opnemen met onze officemanager via info@creathlon.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Creathlon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

 • Onze data staan op een eigen server in Nederland die is beveiligd met een firewall.

 • Wij maken gebruik van beveiligde, gecertificeerde internetverbindingen (TLS).

 

Intern hebben wij strikte afspraken gemaakt over hoe we omgaan met persoonsgegevens en zijn er alert op dat onze medewerkers en freelance krachten zich houden aan die afspraken.

 

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 25 mei 2018.

bottom of page